Betlej&Partners, M&A
English version
Deutsch Version
 
 
Betlej&Partners Sp z o.o., Juliana Konstantego Ordona 5A lok. 29, 01-237 Warszawa
humanalive(at)betlejandpartners.com

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS, KRS 0000130738, NIP 5222536146, Kapitał Zakładowy 75.000,- PLN.
sprzedaż, Niemcy, nowi Klienci, rozwój,